Anna Nowakowska

Przez wiele lat obsługiwałam firmy z sektora przemysłowego, farmaceutycznego oraz new tech. Współpracowałam między innymi jako Compliance Officer z firmami o międzynarodowym zasięgu, które wchodziły na nowe rynki RPA, Niemiec oraz Szwajcarii. Tworzyłam dla nich od podstaw nowe działy Compliance oraz wprowadzałam politykę CMS. Wielokrotnie pracowałam jako zewnętrzny Compliance Officer dla firm z obszaru motoryzacyjnego i farmaceutycznego, służąc wsparciem i ekspertyzą między innymi w sytuacjach spadku zaufania do marki. W trakcie swojej pracy wdrażałam rozwiązania antykorupcyjne oraz zapewniałam niezbędną obsługę prawną w międzynarodowym obszarze działania firm.

Klienci: